Оставете го вашиот email и телефонски број, или јавете се на: 070 333 716 за подетални информации

Ефектите на млечната индустрија врз климатските промени

Како што известува Американскиот институт за земјоделство и трговска политика, месната и млечната индустрија е на пат да стане единствениот најголем придонесувач за климатските промени, надминувајќи ја дури и индустријата за фосилни горива. Млечните практики испуштаат огромни количества стакленички гасови, а ослободувањето на таквите гасови е водечка причина за глобалното затоплување. Поради постојаното зголемување на побарувачката за млечни производи, емисиите на стакленички гасови во секторот се зголемија за повеќе од 18% помеѓу 2005 и 2015 година. целото Обединето Кралство.

Гасовите што ја менуваат климата, како што се азотен оксид, јаглерод диоксид и критично, метан, се нуспроизводи на млечните одгледување, при што секој гас се ослободува во различна фаза од производниот систем. Метанот се ослободува природно од кравите преку процес познат како етерична ферментација, азотен оксид се генерира со складирање и управување со ѓубриво, а CO2 се произведува за време на производството и транспортот. Метанот, кој придонесува со над 45% од вкупните емисии на стакленички гасови кои се ослободуваат од фармата за млеко, е особено проблематичен.

Поради својот хемиски состав, метанот е извонредно ефикасен во задржувањето на топлината: во период од 20 години, потенцијалот на метанот за глобално затоплување е повеќе од 80 пати поголем од CO2. Додека метанот се произведува од различни природни извори, научниците предвидуваат дека неверојатни 50-65% од вкупните емисии на метан се антропогени или човечко влијание, од кои 27% се припишуваат на сточарството. За разлика од CO2, кој останува во атмосферата илјадници години, метанот има релативно краток животен век што се распаѓа по само 12 години. Меѓутоа, како што се зголемуваат емисиите под влијание на човекот, концентрацијата на метан во нашата атмосфера се зголемува и нè приближува сè поблиску до точка од 2° C.

Денешната забрзана стапка на глобално затоплување им се заканува на општествата ширум светот со зголемување на нашата подложност на шумски пожари, зголемување на нивото на морето и екстремни временски услови. Бројот на катастрофи поврзани со климата е тројно зголемен во последните 30 години и, според Светската Метеоролошка Организација, периодот помеѓу 2010 и 2019 година бил најтопол досега забележан. Покрај непобитните докази за придонесот на индустријата за климатските промени, млечните компании не се обврзани со закон да ги пријават своите емисии на стакленички гасови. Јасно е дека мора да се преземат активности за подобрување на истражувањето, политиката и регулативата околу млечната индустрија, особено додека работиме на ублажување на климатските промени и транзиција кон економија со низок јаглерод.