Оставете го вашиот email и телефонски број, или јавете се на: 070 333 716 за подетални информации

Контакт

Контакт Информации:
Е-пошта: info@milkyplant.mk
Телефон: 070 333 716

Адреса: Киро Фетак 1-1, Кисела Вода